Retinitis Pigmentosa
Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa. Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.

Du er her:

Hjem > Om oss

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Foreningen ble stiftet 2. desember 1993. Vi har i dag  ca. 700 medlemmer. I tillegg sender vi medlemsblad og informasjon til ca. 75 fagpersoner og fagmiljøer. Foreningen har ingen ansatte, alt arbeid drives på dugnad. RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med retinitis pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer. Vårt medlemsblad, RP-nytt, kommer ut fire ganger i året i vanlig skrift, på lyd (Daisy) og som e-post. I tillegg til årsmøtehelg hvert år i mars, arrangerer vi høstkonferanser en helg hver høst. Adresse: RP-foreningen i Norge, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 OSLO. Telefon: 994 69 543 e-post: post@rpfn.no Web: www.rpfn.no Org. nummer: 984 079 230 Kontonummer: 7874 06 42927 Kontonummer forskningsfond: 7874 66 02463

Medlem av: Retina International