Retinitis Pigmentosa
Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa. Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.

Du er her:

Hjem > Medlemskap

Bli medlem!

Medlemskap i RP-foreningen er åpent for alle som selv har retinitis pigmenstosa eller har interesse for denne sykdommen.Som medlem får du vårt medlemsblad RP-nytt fire ganger i året, og du får mulighet til å delta på våre faste arrangementer, høstkonferanse som avholdes hvert år i september og årsmøtehelg hvert år i mars.Kontingenten er kr. 250 pr. år (2016) Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@rpfn.no eller mobil 994 69 543. Du kan også bruke Bli medlem-knappen for å komme direkte inn på innmeldingsskjemaet.

Fra 2017 kan du også tegne familiemedlemskap. Et hovedmedlem og inntil ni medlemmer over 15 år på samme adresse koster kr. 500.

Medlem av: Retina International