Retinitis Pigmentosa
Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa. Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.

Informasjonsmateriell

Bestilling

 

Alt informasjonsmateriell er gratis og kan bestilles via post@rpfn.no, på telefon 994 69 543 eller pr. brev til RP-foreningen i Norge, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Du kan også bestille via "kontakt oss" på nettstedet. Brosjyrene kan også lastes ned elektronisk, og du finner lenker nedenfor                                                                                                                          

 

Filmer

"Mobilitet når synet svikter" DVD Filmen er produsert i 2004-2005 av RP-foreningen med støtte fra Helse og Rehabilitering (Extra-spillet) Varighet 23 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting. "Følelser når synet svikter" DVD Produsert i 2006-2007 med støtte fra Helse og Rehabilitering Varighet 32 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.

RP-foreningens håndbok

RP-foreningens håndbok "Innsikt gir utsikter" er nå kommet i ny, oppdatert versjon. Boken er på 71 sider, og finnes i svartskriftutgave og DAISY (lydutgave). Lydutgaven bestilles hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, www.nlb.no. Boknummer 614648. Den ligger også på www.rpfn.no i pdf og word-format. Boken kan bestilles hos RP-foreningen.

Retinitis pigmentosa

Brosjyren gir en kortfattet beskrivelse av øyesykdommen retinitis pigmentosa.                                                                                                                

Retinitis pigmentosa (standard versjon)

Retinitis pigmentosa ( versjon for skjermleser)

 

Stargardts sykdom

Brosjyren gir en kortfattet beskrivelse av den spesielle formen for genetisk betinget netthinnesykdom som har fått navnet Stardardts sykdom.            

Stargardts sykdom (standard versjon)

Stargardts sykdom (versjon for skjermleser)

 

Ushers syndrom

Brosjyren gir en kortfattet beskrivelse av Ushers syndrom, som i tillegg til RP, også gir hørselstap.                                                                                    

Ushers sykdom (standard versjon)

Ushers sykdom (versjon for skjermleser)

Lebers Congenitale Amaurose (LCA)

Brosjyren gir en kortfattet informasjon om LCA, en netthinnesykdom som gir sterkt synstap/blindhet i svært tidlig alder.                                               

  Lebers Congenitale Amaurose (LCA) (standard versjon)                                                                                                                         

Lebers Congenitale Amaurose (LCA) (versjon for skjermleser)

BB syndrom

Brosjyren gir informasjon om BB syndromet, da særlig den delen av syndromet som gir RP.                                                                                       

BB syndrom (standard versjon)                                                                                                                                                                     

BB syndrom (versjon for skjermleser)

BB syndrom

Sjeldne, genetisk betingede netthinnesykdommer

Brosjyren omtaler flere netthinnesykdommer som alle kan gi RP                                                                                                                                      

Sjeldne netthinnesykdommer (standard versjon)                                                                                                                                                         

Sjeldne netthinnesykdommer ( versjon for skjermleser)

Team RP

Brosjyren informerer om RP-foreningens "sportslige" del - Team RP

Team RP (standard versjon)

Team RP (versjon for skjermleser)

Simuleringsbriller

Simuleringsbriller i papir. Brukes for å gi et visst inntrykk av hva personer med innskrenket synsfelt ser.

Medlem av: Retina International