Retinitis Pigmentosa
Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa. Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.

Du er her:

Hjem > Forskning

Nytt fra forskningen - mai 2018

Retina International holdt sin verdenskongress på New Zealand i år, og som vanlig var det i tillegg til formaliteter som generalforsamling et rikholdig forskningsprogram med oppdateringer fra forskere verden over som arbeider med å utvikle behandlinger for arvelig netthinnesvikt.

Av Martin Smedstad

jCyte legger frem resultater fra stamcelle-forsøk

Det amerikanske selskapet jCyte la frem resultater like før jul fra sin fase 1/2a kliniske forsøk med såkalte “retinal progenitor cells”.  I denne omgang er forsøkets hovedmål å teste ulike antall celler som injiseres (dosering) og å avdekke eventuelle alvorlige bivirkninger.

Av Martin Smedstad

Nytt fra forskningen - oktober 2017

Velkommen til forskersymposium

RP-foreningen i Norge og Øyeavdelingen ved OUS Ullevål inviterer igjen til forsker-fest i Oslo. Fredag 25. november 2016 arrangerer vi et heldags symposium med foredrag fra verdensledende forskere som er i gang med kliniske forsøk.

Forskningen på ulike behandlingsmetoder for å bekjempe RP og annen arvelig netthinnesvikt utvikler seg stadig raskere fremover, og pasienter med slike tilstander kan med håp skimte lyset av behandlinger "i enden av tunnelsynet". RP-foreningen har tidligere (i 2011 og 2013) arrangert fagsymposier med formål om å la forskere møtes for å utveksle erfaringer fra klinisk forskning, knytte nettverk og således bidra til å drive forskningsfeltet videre fremover i Norge til fordel for norske pasienter.

Meld deg på allerede i dag! (Kursavgift 500 NOK) Benytt følgende link til påmelding: www.rpfn.no/symposium

Programmet finner du her

Nytt fra forskningen – januar 2016

Av Martin Smedstad, RP-foreningen i Norge

Les artikkelen her

Genterapibehandling og RP; hva betyr forslaget til endring i Bioteknologiloven for norske RP-pasienter?

Av Martin Smedstad, RP-foreningen i Norge

NRK sendte like før jul et innslag i Lørdagsrevyen som omtalte en innstilling fra Bioteknologirådet om endring i Bioteknologiloven. Dersom lovendringen blir vedtatt, vil det tillate forskning på genterapi i Norge også for «mindre alvorlige» (i betydningen ikke-dødelige) sykdommer. Innslaget viste en gutt med netthinnesvikt i USA som har fått forbedret syn etter behandling med genterapi, og i etterkant har RP-foreningen fått mange spørsmål om hva dette betyr. «Finnes det en kur for RP allerede?» «Er det bare en lovendring som må til før alle RP-pasienter kan behandles med genterapi?» «Hvis en kur er tilgjengelig; hvorfor er den ikke tillatt i Norge?» «Når kan min RP behandles så jeg får synet tilbake?»

 

 

 

Les mer om genterapibehandling

 

Nytt fra forskningen juni - juli 2015

To spennende artikler om de siste forskningsresultatene innen RP-forskningen

Les mer on nytt fra forskningen

Nytt fra forskningen - mars 2015

De siste månedene har gitt mange nye forskningsresultater, selv om ingen
av dem er av de store. Vårens konferanser, som ARVO-konferansen i mai
med tilhørende møte i Retina Internationals årlige forskningsråd, vil
nok gi en mer omfattende oversikt. Men det er likevel nok å merke seg
for oss som ser fram mot de endelige gjennombrudd i utviklingen av
behandlingstilbud for genetisk betingede netthinnesykdommer.

Les mer om nytt fra forskningen

Medlem av: Retina International