Retinitis Pigmentosa
Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa. Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.

NB! FEIL DATO PÅ ÅRSMØTET I BLADET! ÅRSMØTET 2018 ER LØRDAG 3. MARS

Medlemsbladet vårt, RP-nytt, som tekst (rtf) og grafikk (pdf) filer. RP-nytt nr 3-2017 er nå lagt ut

Informasjonshåndboken "Innsikt gir utsikter"

RP-foreningens håndbok "Innsikt gir utsikter" er nå kommet i ny, revidert utgave. Håndboken kan gi svar på mange av de spørsmål du har. God lesing!

Her kan du lese boken i rtf (tekst) eller i pdf

“RP-forskningens rockestjerner” snakket til norske øyeleger på RP-foreningens fagsymposium i Oslo

Forskning på ulike behandlingsmetoder for å bekjempe RP og annen arvelig netthinnesvikt utvikler seg eksponentielt, og pasienter med slike øyesykdommer kan med berettiget håp skimte lyset av behandlingen ”i enden av tunnelsynet”. RP-foreningen har tidligere – i 2011 og 2013 – arrangert fagsymposier med mål om å la forskere i frontlinjen av utviklingen dele erfaringer fra sin banebrytende forskning med norske fagpersoner og pasienter. Intensjonen har hver gang vært å oppfylle RP-foreningens formålsparagraf ved å heve kunnskapsnivået og øke bevisstheten rundt RP-forskning blant norske fagmiljøer til fordel for norske pasienter i fremtiden.

Les mer om fagsymposium

Familiemedlemskap

RP-foreningen åpner nå for familiemedlemskap. Ett hovedmedlem og inntil ni medlemmer over 15 år på samme adresse koster kr. 500. Det er laget egen innmeldingsblankett for familiemedlemskap.

RP-foreningen har fått ny postadresse!

Ny adresse: RP-foreningen i Norge, Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo

 

 

LeseWeb på nettstedet

Vi har nå installert leseWeb på nettstedet! LeseWeb er først og fremst beregnet på deg som ikke bruker skjermleser men likevel ønsker å få teksten opplest. Det er enkelt å bruke leseWeb, merk den teksten du ønsker opplest og start opplesingen ved å trykke på trekanten du finner på høyre side av skjermen, under der det står Fontstørrelse. Du kan også variere lesehastigheten og velge kvinne- eller mannsstemme.
Medlem av: Retina International