Retinitis Pigmentosa
Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa. Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.

Nytt fra forskningen - oktober 2016

De siste nyheter fra forskningen, fra Retina International's verdenskongress

Les mer om nytt fra forskningen

Nytt fra forskningen - ARVO 2016

I år ble den årlige, internasjonale øyeforskningskonferansen (ARVO) hold i Seattle, USA. Det viste seg å være en fin by med mye nordisk innflytelse. Det var artig å vandre gatelangs og titte. Det faglige programmet var også veldig interessant og det var stort fokus på netthinnesykdommer. Oppholdet begynte med en dags «workshop» om elektrofysiologiske undersøkelser og tolkninger før konferansen gikk i gang med spennende foredrag og abstrakter.

Les mer om ARVO 2016

RP-foreningen har fått ny postadresse!

Ny adresse: RP-foreningen i Norge, Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo

 

 

 

 

 

 

LeseWeb på nettstedet

Vi har nå installert leseWeb på nettstedet! LeseWeb er først og fremst beregnet på deg som ikke bruker skjermleser men likevel ønsker å få teksten opplest. Det er enkelt å bruke leseWeb, merk den teksten du ønsker opplest og start opplesingen ved å trykke på trekanten du finner på høyre side av skjermen, under der det står Fontstørrelse. Du kan også variere lesehastigheten og velge kvinne- eller mannsstemme.
Medlem av: Retina International